Křídla – andělská, péřová, motýlí…

Nacházíte se na stránce, kde jsme soustředili všechna křídla péřová i jiná křídla andělská a zrovna tak křídla motýlí. Nejžádanější jsou samozřejmě bílá křídla z peří, ale ujímají se také černá křídla nebo různobarevná křídla motýlí. Motýlům doporučujeme zavítat také do kategorie tykadel. V kategorii věnované čertům, andělům a Mikulášům pro změnu objevíte třeba andělskou svatozář a další karnevalové doplňky.

Křídla - Péřová černá 50 x 50 cm vhodná třeba pro černého anděla.

Křídla - Péřová černá 50 x 50 cm

Křídla jsou povrchem použitým k vyprodukování aerodynamické síly při cestování vzduchem nebo jiným plynným médiem pomocí letu. Původně se toto slovo používalo pro přední končetiny ptáků, jeho význam však zahrnuje i křídla hmyzu, křídla motýlí, netopýrů a pterosaurů; křídla mají i některé mytologické bytosti, například andělé (křídla andělská). Křídla mohou být i zařízení vytvořená člověkem, např. jako součást letadel, nebo přímo sama o sobě (kluzáky).

Křídla jsou charakteristickým znakem ptáků (i když ne všichni ptáci je dokážou využívat k letu), vyskytují se však i u jiných živočichů – u významné části hmyzu (křídla motýlí) nebo u některých savců (letounů).

Křídla jsou také základní stavební prvek pro letadla, jejichž pomocí se letadla ve vzduchu udrží. Křídla byla vyvíjena již od samotného počátku letectví docházelo k napodobování ptačích křídel a postupem času se pro tvary křídla vyvinuly fyzikální modely. Vztlak, neboli síla působící proti směru gravitační síly, a vznikající právě na křídle při proudění vzduchu okolo něj, je tvořen zhruba 2/3 podtlakem na horním povrchu křídla a 1/3 přetlakem na dolním povrchu.

Podíváme-li se na průřez křídlem, všimneme si několika důležitých částí: náběžná hrana, odtoková hrana, tětiva, profil křídla, neboli maximální prohnutí. Proudnice vzduchu za letu jako první potkají náběžnou hranu, která odvádí proudnice do středu křídla, pokud možno, v laminárním proudění. Proudnice se rozdělí a proudy potkávají odtokovou hranu (viz obrázek nahoře), která je stavěná vždy proti vytváření vírů, které by zbytečné způsobily ztrátu energie. Tětivou profilu je úsečka, na jejíž koncích je náběžná a odtoková hrana. Uděláme-li soustavu kružnic, kde hrany profilu se stanou tečnami a spojíme jejich středy, vznikne nám profil, či maximální prohnutí křídla vůči tětivě.

Křídla motýlí červená vhodná na párty či karneval. Velikost 35 cm.

Křídla - Motýl - červená

 

Anděl a jeho křídla andělská, křídla péřová…

Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.


V původním hebrejském významu byl anděl prostě „posel“. Tento pojem přeložila Septuaginta do řečtiny jako (angelos posel). V pozdním židovství – a jeho prostřednictvím i v křesťanství – se pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti duchovního řádu, která slouží jako prostředník mezi Bohem a člověkem. Nauka o andělích se v teologii označuje jako angelologie (z řeckého angelos anděl + logos slovo, řeč). Vedle tohoto hlavního významu se pojmu používá i pro označení různých mystických a esoterických nauk i mimo křesťanství.

Vzhledem k tomu, že křesťanství považuje démony za padlé anděly, lze za podobor angelologie považovat také démonologii. Podle některých religionistů mohou andělé představovat relikty starších pohanských kultů. Řada biblických příběhů má své paralely např. v sumerských či dalších blízkovýchodních bájích; během redakce starozákonních textů se podle této teorie bohové, vystupující v těchto paralelních textech, „infiltrovali“ i do židovských náboženských textů, avšak nemohli obstát v ideovém souboji s jediným Bohem a přeměnili se proto v boží posly, anděly, kteří mají svá křídla jako mocné náboženské nástroje.
Křídla - Andělská – křídla péřová 60 x 50 cm - pro větší andílky, větší křidýlka...


Křídla - Andělská - péřová 60 x 50 cm


Ve fantasy a hororech se mohou vyskytovat jak andělé zcela odpovídající náboženskému významu, tak andělé jako rasa bytostí, případně jejich smíšenina. Ve druhém případě se obvykle jedná o silné magické bytosti mající mnoho společného s démony, přestože obvykle stojí na opačné straně nebo fakt, že tomu tak není, je součást zápletky. Pokud pak na sebe anděl bere tělo, jedná se o bezpohlavní lidskou postavu s labutími křídly. Obvykle je navíc oblečený do volného bílého šatu a při objevení nebo používání magie září.


Bytosti s andělským vzhledem jsou populární také v japonských animovaných komiksech (manga), filmech a seriálech (anime). Bytosti však nemusejí mít nutně žádnou magickou moc a i jejich podoba se různí (kromě toho, že vždy mají křídla). Objevují se např. v dílech Haibane renmei (šedokřídlí), Neon Genesis Evangelion (poslové) nebo Megatokyo. Na rozdíl od evropských andělů, kteří si vystačí s dvěma křídly, japonští mohou mít někdy křídel i více - digimon Lucemon ze čtvrté série seriálu Digimon jich má dokonce deset. Podobně pojatí andělé se objevili i v českém komiksu Muriel a andělé (Miloš Macourek a Kája Saudek, 1968).


Křídla - Čertice - set - Křídla a rohy pro čertice
Křídla - Čertice - set


Pozdně starověká křesťanská tradice ukazuje, jak křesťanská víra v anděly navazuje na představy židovské. Podle sv. Augustina je anděl „název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch; ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl.“
Pro středověkou teologii mělo značný význam dílo Dionýsia Pseudo-Areopagity, který na základě starších tradic na přelomu 5. a 6. století popsal hierarchii devíti andělských kúrů, seskupených do tří triád: do nejvyšší z nich řadí serafy, cheruby a trůny, do prostřední panstva, síly a mocnosti, a konečně do nejnižší pak knížectva, archandělé a andělé. Tuto nauku převzal i Tomáš Akvinský a ve své Teologické summě, který k jednotlivým chórům přidává ještě tzv. postavení (např. láska, vědění, poznání; řízení, zázraky, zahánění; vedoucí, vyslanci, poslové). Jednotlivé názvy andělských kúrů však pocházejí z bible.


U esoterických autorů lze nalézt tendenci rozmnožovat jména jednotlivých andělů z jiných než biblických pramenů. Například Emil Páleš označuje více archandělů (Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel, Raziel) a přiřazují jim astrologický význam, spojený s jednotlivými planetami, dějinnými epochami apod. Nauka o andělech nechybí ani u některých léčitelů a vykladačů karet. Mezi okultistickými autory lze zmínit např. Johanna Trithemia či Nostradama.

Křídla motýlí? Ano, to je i velký hudební hit!

Motýli (Lepidoptera Linné, 1758) tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů. Motýly se zabývá lepidopterologie.


Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami (squamulae). Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.


Vědecký název motýlů, lepidoptera, znamená „šupinokřídlí“. Ve starší české literatuře jsou pak motýli skutečně označování jako šupinokřídlý hmyz.


Motýli z čeledi nesytkovitých (Sesiidae), nemají křídla krytá šupinkami a připomínají, nebo i napodobují, blanokřídlé.


Dalším znakem motýlů je savé ústní ústrojí dospělců (sosák). V klidu je stočené a když dojde k podráždění chuťového ústrojí na chodidlech, reflexivně se natáhne.


Primitivní čeleď chrostíkovníkovitých sosák nemá, některé druhy motýlů mají ústní ústrojí zakrnělé a v dospělosti nepřijímají potravu. Obecně ale platí, že dospělí motýli se živí nektarem a jsou tak užiteční jako opylovači květů.


Motýli jsou gonochoristé s dokonalou proměnou. Jejich larvy, housenky, mají kousací ústní ústrojí, až na výjimky jsou býložravé a specializované na určitý druh rostliny nebo rostlinnou čeleď. Tělo housenky se skládá z hrudi, která nese tři páry článkovaných končetin, a zadečku tvořeného deseti články s různým počtem panožek.


Housenky jsou vítanou potravou mnoha živočichů, mnoho druhů se pasivně chrání pomocí trnů, chlupů, nepříjemné chuti nebo zápachu, či jen pomocí ochranného zbarvení.


Samičky kladou až několik tisíc vajíček, zpravidla na rostlinu, kterou se živí housenky. Housenky se živí rostlinnou potravou a po určité době se zakuklí. Většina housenek spřádá vlákna, některé druhy předou společná hnízda (bourec prstenčitý) nebo kokony.


Motýli, kteří nežijí v tropických oblastech, musejí vyřešit problém přežití zimy. Nejčastěji přezimují pouze vývojová stadia, housenky nebo kukly. Někdy přezimují dospělí motýli (např. babočka kopřivová, žluťásek řešetlákový). Některé druhy jsou tažné (babočka admirál, babočka bodláková, monarcha stěhovavý).


Křídla motýlí růžová - motýl - křídla růžové barvy jsou pěkným doplňkem pro kostým motýla. Velikost křídel 50 x 35 cm.


Křídla růžová - motýl

 

Aneta Langerová a její křídla motýlí…

Jednou už tě málem měla
A už zase by tě chtěla
Hříšná těla, křídla motýlí
Krev stéká po růži
Cos na zeď věšel
Průvan sfouk a život nešel
Potrhaná křídla motýlí

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Drtí řádky psané
Zappou-hou jen skývu málem zlatou
Prodají tě do výkladních skříní
Výstavních síní
A každej zvlášť do kapsy svý
Jeepem si pádí

Jednou už tě málem měla
Za duši tě podržela
Hříšná těla, křídla motýlí
Navrať se skálou, kterou‘s z cesty sešel
Otoč kamenem, kde‘s vešel
Napni slunci křídla motýlí

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Sladké písně psané
Zappou-hou jen skývu tak tak zlatou
Prodají tě do výkladních skříní
Výstavních síní
A každej zvlášť do kapsy svý
Jeepem si pádí

Až vyroste strom
Až udeří do něj blesk a hrom
Hmmm, noc se válí
Až vyroste strom
A udeří do něj blesk a hrom
Narovná, rozdělí, podělí
Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš dál...

Vzpomeň si na svět
Kdy pro kousek těla
Zázraky jsi neviděla
Neměla jsi křídla motýlí

V roklině pod skálou zjevení
Údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením
Jeleni obtěžkáni vábením
Vrhají se bezhlavě do hloubi země


Křídla motýlí zelená vhodná nejen na karneval. Velikost 40x35 cm.


Křídla - Motýl - zelená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2021